Skip to main content Skip to search

За нас

Кои сме ние?

Счетоводна кантора Жидимекс е основана през ноември 2000г. Предмет на дейност от самото създаване на дружеството са абонаментно счетоводно обслужване и консултации, включващи широкообхватен и разнообразен пакет от услуги.

Обслужваме фирми в областта на търговията, троителството,  хотелиерството, услугите , фирми с производствена дейност.

От няколко години по покана от Икономически университет – Варна счетоводна кантора Жидимекс участва във Форум „Кариери“, наложил се като едно от най-успешните събития за среща между работодатели и млади специалисти в областта на икономиката.

Какво предлагаме?

  • счетоводни и данъчни консултации;
  • анализи и оценка на фактическото състояние на предприятието, и при необходимост – предложение за алтернативни решения относно мениджмънта и финансовите ресурси;
  • абонаментно счетоводно обслужване, с възможност за избор на пакет от услуги:
  • двустранно счетоводство, водене на материална отчетност, регистри по ЗДДС, отчети за СО и ЗО, отчети за НСИ, личен състав и ТРЗ, подготовка на документи за кандидатстване за банкови кредити, обработка на счетоводни документи, анализи, отчети, справки и др., съобразно спецификата на дейността на фирмата-клиент.
  • регистрация и дерегистрация на фирми и фирмени промени
  • съдействие и изготвяне  на документи при пенсиониране
  • посредничество  при сключване на договор с  фирми по трудова медицина, които да извършват всички необходими процедури в тази сфера